26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİNİN

DEMİRYOLU BAĞLANTISI OLAN LİMANLARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI

DEMİRYOLU-FERİBOT HATTININ ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6621                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 20 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015