25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   24 Şubat 2015

         69471265-305-2237

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Şubat 2015 tarihinde Güney Kore’ye gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Ali BABACAN

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         24 Şubat 2015

        68244839-140.03-77-174

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/2/2015 tarihli ve 69471265-305-2237 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Şubat 2015 tarihinde Güney Kore’ye gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI