25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   24 Şubat 2015

         69471265-305-2236

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 19/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1993 sayılı yazımız.

                         b) 20/2/2015 tarihli ve 68244839-140.03-68-161 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Şubat 2015 tarihinden itibaren Macaristan ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate Arnavutluk’un da ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Ali BABACAN

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         24 Şubat 2015

        68244839-140.03-76-173

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 19/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1993 sayılı yazınız.

                         b) 20/2/2015 tarihli ve 68244839-140.03-68-161 sayılı yazımız.

                         c) 24/2/2015 tarihli ve 69471265-305-2236 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 2015 tarihinden itibaren Macaristan ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate Arnavutluk’un da ilave edilmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI