25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE FEDERATİF BREZİLYA CUMHURİYETİ

ARASINDA HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6599                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/2/2015

MADDE 1 – (1) 7 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/2/2015