25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE ARJANTİN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KENDİ ÜLKELERİ ARASINDA HAVA

HİZMETLERİNE İLİŞKİN HAVA ULAŞTIRMA

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6598                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/2/2015

MADDE 1 – (1) 20 Ocak 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/2/2015