24 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29277

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.