22 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29275

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   16 Şubat 2015

         69471265-305/1822

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Şubat 2015 tarihinden itibaren Hindistan ve Japonya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         16 Şubat 2015

        68244839-140.03-62-119

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1822 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Şubat 2015 tarihinden itibaren Hindistan ve Japonya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI