22 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29275

DÜZELTME

21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sehven “Word” olarak geçen ibare “World” olarak düzeltilmiştir.