21 Şubat 2015 Tarihli ve 29274 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/7083    Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Olarak Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARLARI

—   Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbî Patoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canser ÇAKALIR’ın Yeniden Görevlendirilmesine Dair Karar

—   Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Allerji Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahaüddin ÇOLAKOĞLU’nun Görevlendirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/13)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/16)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/17)

––  Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği

 

KURUL KARARI

—   Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) ile İlgili 31/12/2014 Tarihli ve 2014/45 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 12/11/2014 Tarihli ve 2014/6192 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/18803 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 18/2/2015 Tarihli ve 208 Sayılı Karar ve Eki 200/I Sayılı Genelge 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Yurt Dışında Yaşayan Seçmenlerimizin Bulundukları Ülkelerde Oy Kullanmaları Amacıyla İhtiyaç Duyulan Mal ve Hizmet Alımları ile Seçimlerle İlgili Yurt Dışındaki Diğer Harcamalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri