21 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29274

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 31/12/2014

             Karar No  : 2014/45

             Konu         : Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 11/4/2014 tarihli ve 29803 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 14/10/2014 tarihli ve 5250 sayılı yazıları dikkate alınarak; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda, Kalkınma Bakanlığının teknik desteğinde, ilgili diğer kurum ve kuruluşların işbirliğinde katılımcılık temelinde hazırlanan ekli “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)”nin kabulüne, karar verilmiştir.

 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)