20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6602                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/2/2015

MADDE 1 – (1) 10 Mayıs 2012 tarihinde Santiago’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/2/2015