20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ

ARASINDA CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6600                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/2/2015

MADDE 1 – (1) 7/10/2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/2/2015