20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   19 Şubat 2015

         69471265-305-1970

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

G-20 Dönem Başkanlığı Çerçevesinde B-20 Bölgesel Danışma Toplantısına katılmak üzere; 20 Şubat 2015 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         19 Şubat 2015

        68244839-140.03-63-154

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1970 sayılı yazınız.

G-20 Dönem Başkanlığı Çerçevesinde B-20 Bölgesel Danışma Toplantısına katılmak üzere, 20 Şubat 2015 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI