18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29271

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   13 Şubat 2015

         69471265-305-1758

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Şiddete Varan Aşırılıkla Mücadele Toplantısına katılmak üzere; 17 Şubat 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         16 Şubat 2015

        68244839-140.03-58-113

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1758 sayılı yazınız.

Şiddete Varan Aşırılıkla Mücadele Toplantısına katılmak üzere, 17 Şubat 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI