18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29271

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   13 Şubat 2015

         69471265-305-1752

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Şubat 2015 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         13 Şubat 2015

        68244839-140.03-53-108

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1752 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Şubat 2015 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI