18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29271

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7296

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/2/2015 tarihli ve 2355 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

              N. KURTULMUŞ                                      A. BABACAN                                     Y. AKDOĞAN                                  N. KURTULMUŞ

        Başbakan Yardımcısı V.                         Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                               A. İSLAM                                             V. BOZKIR                                          V. EROĞLU

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                      F. ÇELİK                                               İ. GÜLLÜCE                                              E. ALA                                               M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı V.

                     T. YILDIZ                                                A. Ç. KILIÇ                                              F. ÇELİK                                            N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                                  C. YILMAZ                                              N. AVCI                                              M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı V.                          Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Eki için tıklayınız