16 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29269

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İNTEGRA 96 ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM BELGELENDİRME BAĞIMSIZ

DENETİM GÖZETİM EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2012/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/13)

MADDE 1 – 9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İNTEGRA 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin (SGM: 2012/22) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan İNTEGRA 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, (Girne Bulvarı Murat Apt. No:71 Daire: 1 Karşıyaka/İzmir) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2009/142/AT) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte yer alan;

a) Gaz yakan ev-tipi pişirme cihazları;

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),

2) AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),

3) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),

4) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).

b) Gaz yakan ticari pişirme cihazları;

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),

2) AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),

3) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),

4) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).

c) Ani su ısıtıcıları (şofbenler);

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),

2) AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),

3) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),

4) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).

ç) Gaz yakan cihazlar;

1) AT Tip Uygunluk Beyanı, Üretim Kalite Güvencesi (EK II-3),

2) AT Tip Uygunluk Beyanı, Ürün Kalite Güvencesi (EK II-4),

kapsamlarında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.