15 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29268

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2013 tarihli ve 28799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “2.70/4.00” ibaresi “2.91/4.00” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “3.00/4.00”  ibaresi “3.13/4.00” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki “tezsiz yüksek lisans programlarında” ibaresi “programlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “2.00” ibaresi “2.48” olarak ve “2.70” ibaresi “2.91” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “Bir dönemde her dersten” ibaresi “Her dersten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

PUANLAR

HARFLİ BAŞARI NOTU

BAŞARI KATSAYISI

DERECESİ

95-100

A

3,77-4.00

Pekiyi

90-94

A-

3,60-3,76

Pekiyi

85-89

B+

3,34-3,59

Pekiyi

80-84

B

3,13-3,33

İyi

75-79

B-

2,91-3,12

İyi

70-74

C+

2,70-2,90

İyi (YL) /Geçmez (Dr)

65-69

C

2,48-2,69

Orta(YL )/Geçmez (Dr)

0-64

F (F1-F2)

<2,48

Geçmez

”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/10/2013

28799