14 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29267

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih         : 10/2/2015

Karar No  : 2015/1

Konu         : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 18582 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 30/12/2014 tarihli ve 4 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.