14 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29267

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 115)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 128)

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 115 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 - (1)

08.01 tarife pozisyonundaki Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi,

08.02 tarife pozisyonundaki diğer kabuklu meyvalar,

09.04 tarife pozisyonundaki piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri,

10.06 tarife pozisyonundaki pirinç,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam tohumu,

40.15 tarife pozisyonundaki sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil),

41.01 tarife pozisyonundaki sığırların (bufalo dahil) ve atların dabaklanmamış ham post ve derileri,

41.04 tarife pozisyonundaki sığırların (bufalo dahil) ve atların dabaklanmış veya 'crust' (ara kurutmalı) post ve derileri,

42.02 tarife pozisyonundaki eşya,

44.20 tarife pozisyonundaki üzerine kakma yapılmış ağaç, mücevherat ve çatal, bıçak takımı için ahşap kutu ve mahfazalar ve benzeri eşya ile ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası,

6802.23 ve 6802.93 ve 25.16 tarife pozisyon ve alt pozisyonlarındaki granit/granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar; camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri,

70.13 tarife pozisyonundaki sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri; her tür testere ağızları,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler, törpüler, pensler, kerpetenler, cımbızlar, tenekeci makasları, boru kesicileri, cıvata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri,

82.04 tarife pozisyonundaki elle kullanılan sıkıştırma anahtarları, değişebilir sıkıştırma soketleri,

82.05 tarife pozisyonundaki tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri; kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri, örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler,

82.06 tarife pozisyonundaki 82.02 ila 82.05 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri,

82.11 tarife pozisyonundaki kesici ağızlı bıçaklar,

82.15 tarife pozisyonundaki kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası,

95 inci fasıldaki oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı,

9613.80 ve 9613.90 tarife alt pozisyonlarındaki diğer çakmak ve ateşleyiciler ile aksam ve parçaları ve

96.17 tarife pozisyonundaki vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları,

cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Adana Gümrük Müdürlüğü

2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

Bursa Gümrük Müdürlüğü

4

Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

5

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

6

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

7

Giresun Gümrük Müdürlüğü

8

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

9

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

10

İzmir Gümrük Müdürlüğü

11

İzmit Gümrük Müdürlüğü

12

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

13

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

14

Malatya Gümrük Müdürlüğü

15

Samsun Gümrük Müdürlüğü

16

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

17

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen 10.06 tarife pozisyonundaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde birinci fıkradaki listeye ek olarak aşağıda yer alan gümrük müdürlüklerine de sevk edilerek gümrük işlemlerinin buralardan gerçekleştirilmesi mümkündür.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

2

Bandırma Gümrük Müdürlüğü

3

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

4

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

5

Mersin Gümrük Müdürlüğü

6

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

(3) Birinci fıkrada belirtilen 41.04 tarife pozisyonundaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde birinci fıkradaki listeye ek olarak aşağıda yer alan gümrük müdürlüklerine de sevk edilerek gümrük işlemlerinin buralardan gerçekleştirilmesi mümkündür.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

2

Derince Gümrük Müdürlüğü

3

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

4

Gebze Gümrük Müdürlüğü

5

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

6

Hopa Gümrük Müdürlüğü

 

(4) Birinci fıkrada belirtilen 42.02 tarife pozisyonundaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde birinci fıkradaki listeye ek olarak aşağıda yer alan gümrük müdürlüklerine de sevk edilerek gümrük işlemlerinin buralardan gerçekleştirilmesi mümkündür.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

2

Antalya Gümrük Müdürlüğü

3

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

4

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

 

(5) Birinci fıkrada belirtilen 82.04, 82.05, 82.06 tarife pozisyonlarındaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde birinci fıkradaki listeye ek olarak aşağıda yer alan gümrük müdürlüklerine de sevk edilerek gümrük işlemlerinin buralardan gerçekleştirilmesi mümkündür.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

AHL Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

2

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

3

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

4

Mersin Gümrük Müdürlüğü

5

Mudanya Gümrük Müdürlüğü

 

(6) Birinci fıkrada belirtilen 95 inci fasıldaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde birinci fıkradaki listeye ek olarak aşağıda yer alan gümrük müdürlüklerine de sevk edilerek gümrük işlemlerinin buralardan gerçekleştirilmesi mümkündür.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

2

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

3

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

4

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

(7) Birinci fıkrada belirtilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine hava ve deniz yoluyla gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük idaresinde gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki eşya transit edilecek ise serbest dolaşıma giriş işlemleri yukarıdaki fıkralarda belirtilen yetkili gümrük müdürlüklerine sevk edilerek buralardan yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.