14 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29267

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 126)

MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) ve (h) bentleri eklenmiştir.

“(1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Aksaray Gümrük Müdürlüğü

2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

4

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

5

Denizli Gümrük Müdürlüğü

6

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

7

Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

8

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

9

Giresun Gümrük Müdürlüğü

10

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

11

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

12

İzmir Gümrük Müdürlüğü

13

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

14

Mersin Gümrük Müdürlüğü

15

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

“f) Otomotiv imalatı ve montajı yapan firmalarca, otomotiv imalatı ve montajında kullanılmak üzere getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın,”

“ğ) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği uyarınca ithalatı yasak olanlar hariç olmak üzere, Serbest Bölgedeki üretim faaliyeti sonucu elde edilen her çeşit tekstil döküntü ve kırpıntılarının,

h) Serbest Bölgede üretilen Türk menşeli tekstil eşyasının,”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.