12 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29265

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       11 Şubat 2015

         69471265-305-1558

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Şubat 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             11 Şubat 2015

        68244839-140.03-49-103

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1558 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Şubat 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Cemil ÇİÇEK

                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI V.