12 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29265

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       11 Şubat 2015

         69471265-305-1559

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Şubat 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             11 Şubat 2015

        68244839-140.03-50-104

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1559 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Şubat 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Cemil ÇİÇEK

                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI V.