12 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29265

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

A1 BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (SGM: 2014/36)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/11)

MADDE 1 – 26/10/2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/36)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan adres bilgisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şerifali Mahallesi Hendem Caddesi Açıkyüz Sokak No: 34/2 Ümraniye/İSTANBUL”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2014

29157