11 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29264

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesine göre; 10.02.2015 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Prof. Dr. Zühtü ARSLAN seçilmiştir.