11 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29264

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       10 Şubat 2015

         69471265-305-1507

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Şubat 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             10 Şubat 2015

         68244839-140.03-48-89

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1507 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Şubat 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Cemil ÇİÇEK

                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI V.