11 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29264

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       10 Şubat 2015

         69471265-305-1506

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ:    a) 5/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1301 sayılı yazımız.

             b) 5/2/2015 tarihli ve 68244839-140.03-41-79 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve Meksika’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE, program değişikliği nedeniyle Kolombiya, Küba ve Meksika’ya gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             10 Şubat 2015

          68244839-140.04-1-88

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ:    a) 5/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1301 sayılı yazınız.

             b) 5/2/2015 tarihli ve 68244839-140.03-41-79 sayılı yazımız.

             c) 10/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1506 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve Meksika’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin program değişikliği nedeniyle Kolombiya, Küba ve Meksika’ya gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Cemil ÇİÇEK

                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI V.