8 Şubat 2015 Tarihli ve 29261 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/7152   Ankara İli, Polatlı ve Haymana İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2015/7199   Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Belirlenmesi Hakkında Karar

2015/7224   Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Afyonkarahisar İlinde Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (3) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2015/7226   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Afşin Sağlık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2015/7227   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulunun Adının Yabancı Diller Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2015/7228   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2015/7229   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Spor Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2015/7231   2015 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Su İşleri Projesi Kapsamında Karaman-Başyayla Göleti ve Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

—   Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik

—   Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

—   Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)

—   Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (No: 2015/6)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri