8 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29261

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         5 Şubat 2015

         69471265-305-1301

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve Meksika’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               5 Şubat 2015

         68244839-140.03-41-79

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1301 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve Meksika’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI