7 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29260

TEBLİĞ

Türk Patent Enstitüsünden:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET

TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2015/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (BİK/TPE: 2015/2)

MADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sekizinci, elli dokuzuncu ve altmış üçüncü bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının yirmi altıncı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki 1 Sayılı Cetvelin 1.01.15, 1.02.37 sıralarında yer alan adres değişikliği kayıt ücretleri ve 1.03.04 sırasında yer alan adres değişikliği kayıt ve yayın ücreti ile 2 Sayılı Cetvelin 2.01.26 sırasında ve 3 Sayılı Cetvelin 3.01.04 sırasında yer alan adres değişikliği kayıt ücretleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Tebliğ 18/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2014

29222