7 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29260

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE

GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2015/2)

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2014 yılı yeniden değerleme oranı olan %10,11 (on virgül on bir) oranında artırılarak 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.

 

5627 sayılı Enerji

Verimliliği Kanunu’nun

Onuncu Maddesinin;

Kanunda Öngörülen

Para Cezaları (TL)

2014 Yılında Uygulanan

Para Cezaları (TL)

2015 Yılında Uygulanacak

Para Cezaları (TL)

(a ) bendinin 2 numaralı alt bendindeki ceza miktarları:

10.000

50.000

16.322

81.623

17.972

89.875

( a ) bendinin 3 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

500

813

895

( a ) bendinin 7 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

5.000

8.160

8.984

( a ) bendinin 8 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

20.000

32.646

35.946

(a) bendinin 9 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

20.000

32.646

35.946

 

28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.