7 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29260

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV ALETLERİNDEN ÇEVREYE YAYILAN GÜRÜLTÜYE İLİŞKİN

TEBLİĞ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/12)

MADDE 1 – 26/2/2003 tarihli ve 25032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.