6 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29259

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         2 Şubat 2015

         69471265-305-1148

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Cenaze törenine katılmak üzere; 1 Şubat 2015 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               2 Şubat 2015

         68244839-140.03-37-70

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1148 sayılı yazınız.

Cenaze törenine katılmak üzere, 1 Şubat 2015 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI