6 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29259

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         2 Şubat 2015

         69471265-305-1149

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-İran İş Forumuna katılmak üzere; 2 Şubat 2015 tarihinde İran’a gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               2 Şubat 2015

         68244839-140.03-38-71

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1149 sayılı yazınız.

Türkiye-İran İş Forumuna katılmak üzere, 2 Şubat 2015 tarihinde İran’a gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI