6 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29259

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         2 Şubat 2015

         69471265-305-1150

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Şubat 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’un dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               2 Şubat 2015

         68244839-140.03-39-72

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1150 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’un dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI