6 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29259

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.           :  2015/10

İşyeri                  :  Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda Nakl. Taah. Tic. Ltd. Şti.

                               Hükümet Cad. Özdoyuran İş Hanı No: 224 Daire: 4

                               /TEKİRDAĞ (Merkez)

SGK Sicil No.     :  1014734.036

Tespiti İsteyen   :  Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

İnceleme             :  Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda Nakl. Taah. Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile faaliyet gösterdiği Kars Kağızman Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Hizmetleri işyerinde sağlıkla ilgili tıbbi kayıt işleri ve insan sağlığına ilişkin diğer hizmetlerin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda Nakl. Taah. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.