6 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29259

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA İKİLİ ULUSAL KOMİSYON KURULMASINA

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6590                                                                                                 Kabul Tarihi: 28/1/2015

MADDE 1 – (1) 7 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/2/2015