5 Şubat 2015 Tarihli ve 29258 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/7085    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2015/7189    Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının Doğru Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Uygulama Alanının, Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşmaya Uygun Olarak Aruba, Çuraçao ve Sint Maarten’i Kapsayacak Şekilde Tespiti Hakkında Karar

2015/7194    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7196    Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet ve Taşra Teşkilatında Bazı İllerde 19 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

KADRO ARTIRILMASI KARARI

—   Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosunun 2’den 3’e Çıkarılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği

—   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

GENELGE

—   25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İlgili 2015/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   TS EN ISO 8673 Altıköşe Normal Somunlar, (Stil 1)-Metrik İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (ISO 8673:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2015/1)

—   Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/26)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 2/2/2015 Tarihli ve 115 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME:    Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri