5 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29258

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETTEN

SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/26)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketler, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşılarında gösterilen sürelerle faaliyetten men edilmiştir.

 

Firma Unvanı

Adres

Süre

ALFA ULUSLARARASI

GÖZETİM VE SURVEY

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

CAMİŞERİF MAH. 5244

SOK. NO: 4 AKDENİZ/

MERSİN

1 ay

ORBEY GÖZETİM

DENETİM KONTROL

EKSPERTİZLİK HİZ.

LTD. ŞTİ.

CAMİŞERİF MAH.

ÇAKMAK CAD.

GAZİOĞLU İŞMERKEZİ

A B1 KAT:3/4 AKDENİZ/MERSİN

1 ay

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.