5 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29258

KADRO ARTIRILMASI KARARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2015/72

1 – Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun 2’den 3’e çıkarılması, 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (i) bendi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

4/2/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                     Yalçın AKDOĞAN

                  Başbakan                                             Başbakan Yardımcısı