5 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29258

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         4 Şubat 2015

         69471265-305-1242

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Şubat 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               4 Şubat 2015

         68244839-140.03-40-75

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1242 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Şubat 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI