5 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29258

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/7085

11 Şubat 2013 tarihinde Sana’da imzalanan ve 14/10/2014 tarihli ve 6559 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/11/2014 tarihli ve 7130046 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                      F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                          M. ÇAVUŞOĞLU                                        N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                   N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                         Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                    L. ELVAN

                                                                           Sağlık Bakanı                                                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YEMEN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE

DAİR EK PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaklardır),

İki ülke arasında sağlık alanında mevcut işbirliğinin geliştirilmesini teminen,

25 Şubat 2008 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”ya dayanarak;

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

MADDE 1

Taraflar, 25 Şubat 2008 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın 7. maddesini aşağıdaki şekilde değiştirmişlerdir.

“Türk Tarafı, Yemen hastanelerinde tedavi edilemeyen 100 hastaya her yıl ücretsiz tedavi sağlayacaktır. Hastaların seçimi, Yemen Cumhuriyeti Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılacak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile neticelendirilecektir.  Hastaların gidiş-dönüş uçak biletleri Yemen tarafınca karşılanacaktır.”

MADDE 2

İşbu Ek Protokol, Tarafların yürürlüğe girmesi için gerekli kendi iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve 25 Şubat 2008 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” ile eş zamanlı olarak yürürlükte kalacaktır.

İşbu Ek Protokol, Sana’da, 11.02.2013 tarihinde, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde iki orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Tereddüt halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

                          Türkiye Cumhuriyeti                                                       Yemen Cumhuriyeti

                             Hükümeti Adına                                                              Hükümeti Adına

 

 

                                Fazlı Çorman                                                   Prof. Dr. Ahmed Qasem Al-Ansi

                         T.C. Sana Büyükelçisi                                               Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanı

 

 

Yabancı dil metinler için tıklayınız.