4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.           :  2015/9

İşyeri                  :  Deha Turizm Bilgi İşlem Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri

                               San. ve Tic. Ltd. Şti. Yeni Mah. S. Demirel Bul.

                               Mutlu İş Merkezi No: 7 Kat: 4 D.404 Bucak/BURDUR

SGK Sicil No.     :  1166125.048

Tespiti İsteyen   :  Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

İnceleme             :  Deha Turizm Bilgi İşlem Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi işyerinde ziyaretçi danışma ve yönlendirme, bina temizliği, çay-kahve servisi, bulaşıkların yıkanması, kalorifer bakımı, yakılması ve kazan dairesi temizliği işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Deha Turizm Bilgi İşlem Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.