4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.           :  2015/8

İşyeri                  :  İleri Pencere Kapı Sitemleri San. ve Tic. A.Ş. (Vorne)  

                               Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. No: 72

                               Hadımköy, Arnavutköy/İSTANBUL

SGK Sicil No.     :  1073333.034

Tespiti İsteyen   :  Çelik-İş Sendikası

İnceleme             :  İleri Pencere Kapı Sitemleri San. ve Tic. A.Ş. (Vorne)’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. No: 72 Hadımköy, Arnavutköy/İSTANBUL  adresinde kurulu işyerinde kapı ve pencerelerde kullanılan iç metal aksamının istenilen ölçü ve ebatlarda üretilmesi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: İleri Pencere Kapı Sitemleri San. ve Tic. A.Ş. (Vorne) işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.