4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.           :  2015/7

İşyeri                  :  Beşiktaş Gemi İnşa A.Ş. 

                               Hersek Mah. Tersane Cad. No: 10/A Altınova/YALOVA

SGK Sicil No.     :  1074126.77

Tespiti İsteyen   :  Liman-İş Sendikası

İnceleme             :  Beşiktaş Gemi İnşa A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Hersek Mah. Tersane Cad. No: 10/A Altınova/YALOVA adresinde kurulu işyerinde gemi inşaası ile gemilerin tamir, bakım ve onarımı işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Beşiktaş Gemi İnşa A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.