3 Şubat 2015 Tarihli ve 29256 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6586   Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6587   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6588   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/7086   Türk-Makedon Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2014/7087  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Arasında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

—  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/139 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/140 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/141 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/142 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/144 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/145 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/1/2015 Tarihli ve 8713 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri