3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/7087

22 Ağustos 2014 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Arasında İşbirliğine Dair Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 25/11/2014 tarihli ve 7152677 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                      F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                          M. ÇAVUŞOĞLU                                        N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                   N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                         Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                    L. ELVAN

                                                                           Sağlık Bakanı                                                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI

ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE DR.BURHAN

NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ ARASINDA

İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır),

İki ülke arasında sağlık alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”ya dayanarak

aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

MADDE 1

Taraflar, T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arasında işbirliğinin tesis edilerek kardeş hastane uygulaması konusunda mutabık kalmışlardır.

MADDE 2

Taraflar, karşılıklı mutabakat ile belirlenen sağlık ve tıp bilimleri alanlarında aşağıdaki yöntemlerle işbirliği yapacaklardır:

a) Hastane yönetimi,

b) Heyet, uzman ve sağlık personeli değişimi,

c) Sağlık personelinin kısa süreli eğitimi,

d) Ortak proje çalışmaları yapılması,

e) İlgili sağlık kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması,

f) Taraflardan biri tarafından düzenlenecek kongre, konferans, sempozyum ve diğer bilimsel toplantılara uzmanların katılımının teşvik edilmesi,

g) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde eğitim amaçlı veya kapasite artırımına yönelik sağlık haftaları düzenlenmesi.

Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan ekipte yer alacak kişilerin tüm yol masrafları ile iaşe ve ibate giderleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından karşılanacaktır.

MADDE 3

KKTC’nin acil ihtiyaç duyduğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından bağış olarak verilecekler dışında, Türkiye Cumhuriyeti tarafı, talep edilmesi halinde, ihale sürecini bekleyemeyecek kadar acil ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, tıbbi sarf ve özellikli ilaç ve sair ekipmanın Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ihale mevzuatına göre, T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin koordinasyonunda, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve/veya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından, tüm bedelleri KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmak suretiyle tedarik edilmesini sağlayacaktır.

MADDE 4

Kardeş Hastaneler arasında, bu Protokol kapsamında gerçekleşecek sağlık personel değişimi, personel sayısı, isimleri, kalacakları süre vb. gibi hususlar karşılıklı mutabakatla belirlenecektir.

Karşılıklı ziyaretlerde iaşe ve ibate ile ilgili hususlarda mevcut Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 5

İşbu Protokolün yorumlanmasından veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklar, Taraflarca diplomatik yollardan müzakereler veya danışmalar yoluyla dostane şekilde çözüme kavuşturulacaktır.

MADDE 6

İşbu Protokol, yürürlüğe girmesi işin gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını Tarafların birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve 24 Mart 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile eş zamanlı olarak yürürlükte kalacaktır.

İşbu Protokol, bir (1) yıl süre için akdedilmiştir. Akit Taraflardan biri, bu Protokolün geçerlilik süresinin bitiminden altı (6) ay önce feshini diplomatik kanaldan ihbar etmedikçe, işbu Protokol süresi bir (1) yıllık sürelerle, zımni olarak uzatılacaktır. İşbu Protokolün sona ermesi, başlatılmış veya devam eden faaliyetleri ve projeleri etkilemez.

İşbu Protokol, Akit Tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyla herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bütün değişiklikler, bu Maddenin 1. paragrafında belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir.

İşbu Protokol, Lefkoşa’da, 22 Ağustos 2014 tarihinde, Türkçe ikişer örnek ve bütün metinler eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır.

 

 

                                  Türkiye Cumhuriyeti                                              Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

                                     Hükümeti Adına                                                              Hükümeti Adına

 

 

                          Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU                                                Dr. Ahmet GÜLLE

                                       Sağlık Bakanı                                                                  Sağlık Bakanı