3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        29 Ocak 2015

          69471265-305-975

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Şubat 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             29 Ocak 2015

         68244839-140.03-35-62

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29/1/2015 tarihli ve 69471265-305-975 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Şubat 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI