3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No: 8713

Karar Tarihi: 21/1/2015

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

1 – 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince, 2011 ürün yılından itibaren, yazılı sözleşme esasına göre üretici tütünlerinin alım-satımında uygulanması gereken esasları belirleyen ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12/11/2014 tarihli ve 8462 sayılı Kurul Kararıyla değişik, 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/12/2010 tarihli ve 6051 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin “Sözleşmeli olarak tütün üretip satmak isteyen kişilerin tütün üreticisi olması zorunludur. Tütün üreticisi olmadığı tespit edilen kişilerle yapılmış sözleşmeler geçersizdir.” şeklinde değiştirilmesine,

2 – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

karar vermiştir.