2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2014/7074    Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Şifa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri